Dual Spectrum CHIRP-anturit ja Q-arvo


Alkuperäinen julkaisu technologicalangler.com -sivustolla
Kääntänyt: Teemu Koski

Viimevuosina CHIRP-kaikuluotaimet ovat yleistyneet kalastuskäytössä. Kirjainlyhenne CHIRP tulee sanoista Compressed High Intesity Radar Pulse, joka suomennettuna tarkoittaa tiivistä korkean intensiteetin tutkapulssia. Kaikuluotainten yhteydessä tämä tarkoittaa yksinkertaisesti menetelmää tai tekniikkaa, jolla tietynlainen kaikuluotaussignaali tuotetaan ja lähetetään. Yleisesti teknologiasta puhutaan CHIRP-anturina tai -taajuuksina. Ehkäpä helpoin tapa ymmärtää CHIRP-teknologiaa on verrata sitä tavallisen yksitaajuuksisen anturin toimintaan.


Yksitaajuuksinen, tavallinen luotauspulssi, ”pingi”, ja monitaajuuksinen ja pidempikestoinen CHIRP-pulssi


Havainnekuvassa ylimpänä näkyy tavallisen yksitaajuusanturin lähettämä äänipulssi eli pingi. Kuten kuvasta voidaan nähdä, anturi lähettää lyhytkestoisen pulssin vain yhdellä taajuudella (200 kHz).

Alempana esitetään CHIRP-anturin äänipulssi, jossa pulssin kokonaiskesto on pidempi ja taajuus muuttuu. Esimerkissä pulssi alkaa 130 Hz taajuudesta ja päättyy 210 kHz taajuuteen (käyrä tihenee loppua kohden). Yhtä kaikki, yksi CHIRP-pulssi kestää huomattavasti tavallista yksitaajuusanturin pulssia pidempään.

Kaikuluotaimen yhden äänipulssin kesto vaihtelee muutamasta mikrosekunnista (0,001 sek., 1/1000 sek.) viiteenkymmeneen mikrosekuntiin. Vedessä signaalin nopeus on noin 1500 metriä sekunnissa.

CHIRP-anturin lähetystekniikan ja kaikuluotaimessa tapahtuvan paluukaikujen käsittelytekniikan ansiosta kalastajat hyötyvät ennen kaikkea neljästä edusta:

1.    Kasvanut kantama, kaikuluotaussignaali tunkeutuu syvemmälle.
2.    Parantunut tarkkuus ja erottelukyky.
3.    Parantunut Signal To Noise Ratio (SNR), jolla tarkoitetaan eroa lähetyn ja vastaanotetun signaalin tehossa. Eli suomeksi sanottuna kaikuluotaimen äänisignaalin parantunut mittausvaste. Tämä vähentää näytölle piirtyviä häiriöitä, mikä tarkoittaa selkeämpää kuvaa.
4.    Helpommin erottuvat ja terävämmät kalakaaret.